Børnehave / Førskolegruppen

Førskolegruppen

 
Fra januar til marts samler vi vores førskolebørn i en gruppe.
 
Spillopperne, som de kaldes, får kendskab til tal og bogstaver. Der bliver læst højt, og børnene bidrager selv til historiernes indhold. 
 
Vi gennemgår forskellige emner - f. eks. trafik, førstehjælp sund/usund mad og meget mere.
 
Børnene lærer at vise hensyn, hjælpe hinanden, lave tingene færdige og vente til det bliver deres tur. - De lærer at blive selvhjulpne.
 
Vi sætter fokus på børnenes sociale, personlige, sproglige og motoriske kompetencer. (Se vores mål og kompetencer).
 
Vi samarbejder med Lærkeredens førskolegruppe og Staby Skole, i perioden april - juni vil vi besøge skolen og førskolegruppen i Lærkereden, på denne måde får børnene et godt kendskab til skolen og deres nye kammerater.
 
Vi tager også selv på ture ud af huset i denne periode f. eks på cykelture, til fjorden/vesterhavet, på skovture, til Strandingsmuseet og lign.
 
Ovenstående er bare et lille udpluk af, hvad vi voksne eksempelvis kan byde ind med, i førskolegruppen. Børnene har også selv mange gode ideer, som vi voksne - så vidt det er muligt - forfølger og udforsker i et samspil med børnene.
 
Førskolegruppen sluttes af med en afslutningsfest for børnene og forældrene, hvor spillopperne til sidst "smides" ud af børnehaven. Det er virkelig en begivenhed som børnene ser frem til.
Krudtuglen sdr. Nissum | Kirkebyvej 11, sdr. Nissum, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 97496200 | krudtuglensdr@gmail.com