Vuggestuen - Uglereden

 
I vuggestuen er vi opdelt i 2 grupper efter alder - "STORE" og "SMÅ". For at give børnene mere tryghed, er der tilknyttet faste voksne i hver gruppe.
 
Vi har faste emneuger og emnedage én gang om måneden. Desuden har vi en fast sproggruppedag i ugen.
 
I dagligdagen har vi meget fokus på at gøre børnene selvhjulpne samt styrke deres sociale og personlige kompetencer.
Børnene tager del i mange praktiske opgaver, så som oprydning, fejning og borddækning. Dette er med til at give dem medindflydelse i dagligdagen.
 
Vi vægter udelivet meget højt og er ude i al slags vejr - hele året rundt.
 
I vinterhalvåret går vi i  Multihallen en gang i ugen, hvor der er rig mulighed for at børnene kan udfolde sig motorisk.
 
Her i vores vuggestue er vi med til at give børnene en alsidig hverdag, med mange gode udfordringer
Krudtuglen sdr. Nissum | Kirkebyvej 11, sdr. Nissum, 6990 Ulfborg  | Tlf.: 97496200 | krudtuglensdr@gmail.com